วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

กำหนดวันเปิดหลักสูตรเดือนตุลาคม


ประกาศ
1. กำหนดการเดือนตุลาคม ชั้น ม.6 วันที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 13:00-15:45 น. หยุดวันอาทิตย์
2. กำหนดการเดือนตุลาคม ชั้น ม.3 และ ป.6 เตรียมสอบสาธิต ห้อง Gifted ห้อง TopStar วันที่ 9 ตุลาคม เวลา 8:00-12:00 น. หยุดวันเสาร์
3. นักเรียนม.6 Admission1 ที่ลงทะเบียนเดือน พค.-กย. 51 สามารถเรียนซ่อมได้ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน แต่จะต้องเสียค่าเปลี่ยนตำรา 500 บาท ยกเว้น นักเรียนที่มาขาดเรียนและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตำรา* ไม่ต้องซื้อตำราใหม่
4. นักเรียน ป.6 และ ม.3 ปัจจุบัน ที่ลงทะเบียนเดือน พ.ค.-ก.ย. 51 เสียค่าลงทะเบียน 3,000 บาท จากค่าเรียนเต็ม 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ อ.กมล จันทร์ดวง 038796668

ไม่มีความคิดเห็น: