วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ตารางเรียน กำหนดการ ตุลาคม 2551


ประกาศ

สวัสดี นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

รายละเอียดเปิดสอนในเดือนตุลาคม จะมีเพียง 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. คอร์สวิชา ป.6 กวดเข้ม สอบ ม.1 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา รวม 15 ครั้ง ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท สำหรับนักเรียนปัจจุบัน และ ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท สำหรับนักเรียนทั่วไป
เวลาเรียน วันจันทร์ - วันเสาร์** หยุดวันอาทิตย์ เวลา 8:00-12:00 น.
เนื้อหาที่สอน ประกอบด้วย รวมโจทย์ สรุปรัด เนื้อหาที่สอบตรง โรงเรียนสาธิต และ สสวท. เน้นการทำโจทย์มากกว่า 1500 ข้อ รวมชุดวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และ สังคม
** ศักยภาพ สามารถพร้อมสอบ โรงเรียนชลชาย GIFTED และ ชลหญิง TOP STAR

2. คอร์สวิชา สรุปรัด ม.6 Admission รวมสอบ Smart-one / Quota ทุกมหาวิทยาลัย
นักเรียนทั่วไป 3,000 บาท เรียนเวลา วันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ เวลา 10:00-12:30 น.
เนื้อหาที่สอน ประกอบด้วย ไวยากรณ์ 20 บท คำศัพท์ 1500 ตัวขึ้นไป สำนวนนิยม 240 ตัว และ
และชุดข้อสอบมากมาย

กำหนดวันเปิดสอน จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็์ว

ด้วยความเคารพ
อ. กมล จันทร์ดวง

ไม่มีความคิดเห็น: