วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551


สวัสดีครับ...............
ยินดีต้อนรับสู่เวปไชต์ในรูปแบบ BLOG ของทางโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ อ.กมล ชลบุรี เนื้อหาในนี้จะมุ่งเน้นไปที่ ตารางเวลาเรียน และ เนื้อหาการเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษในระดับชั้นตั้งแต่มัธยม 1 - 6 ประกอบด้วยเนื้อหาเตรียมสอบ Admission และมีคำศัพท์มากมาย
แต่ขอสวงนลิขสิทธิ์ไม่ให้จัดพิมพ์เป็นตำรา.....
เนื้อหาสาระการเรียนรู้จะมุ่งเน้นจากง่ายไปหายาก และัมีแบบทดสอบต่าง ๆ ซึ่งจะค่อย ๆ นำมาอัพเดท
โปรดติดตาม ต่อเนื่อง

ด้วยความนับถือ

อ. กมล จันทร์ดวง

ไม่มีความคิดเห็น: