วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

ลงทะเบียนปิดเทอม ตุลาคม


1. ระดับป.6 และ ม.3 เรียน วันจันทร์-เสาร์ เริ่ม 9 ตุลา เวลา 8:00-12:00 น.
2. ระดับ ม.6 เตรียมเนื้อหา Admission เวลา 10:00-12:30 น.
3. ระดับ ม.6 เตรียมเนื้อหา Admission เวลา 13:00-15:45 น.

หมายเหตุ นักเรียนกรุณาลงชื่อสำรองที่นั่ง ล่วงหน้า ทางโรงเรียนจะไม่เปิดสอนในกรณีที่นักเรียนลงทะเบียนน้อยกว่า 4 คน

ไม่มีความคิดเห็น: