วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

กำหนดการปิดหลักสูตร

หลักสูตร ม.6 กำหนดปิดหลักสูตรวันที่
วันพุธ 22 ตุลาคม วันเสาร์ 25 ตุลาคม วันจันทร์ 27 ตุลาคม วันอังคาร 28 ตุลาคม

และ ได้มีจัดเรียนโจทย์จากตำราเรียน วันที่ 1-2-3 ตุลาคม เวลา 9:00-12:00 น.

ไม่มีความคิดเห็น: