วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

ขออภัยประกาศคะแนนไม่ได้

ขออภัยท่านผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องจากไม่สามารถประกาศคะแนนนักเรียนที่สอบปลายภาค เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ทำให้ผลคะแนนไม่สามารถลง Blog ได้
ประกาศชี้แจง คำอธิบายผลคะแนน
1-40 นักเรียนขาดความเข้าใจ และการทบทวน
41-50 นักเรียนมีความเข้าใจ ต้องการปรับปรุง จากระดับปานกลาง เป็นดี
51-60 นักเรียนมีความเข้าใจ และต้องการประสบการณ์ การท่องจำ อยู่ในประเภทดี
61-70 นักเรียนประเภทดีมาก และอาจจะเป็นที่ 1 ของชั้นเรียน อยู่ในประเภทดีมาก
81-90 นักเรียนที่อัจฉริยะ จะอยู่ในระดับ 11-20 ของจังหวัดอย่างแน่นอน จากประสบการณ์การเปิดสอน นักเรียนเหล่านี้ได้รับทุนให้เรียนฟรีจากโรงเรียนสาธิต บูรพาเนื่องจาก ติดลำดับที่ 1-5 ของโรงเรียนสาธิต
91-100 นักเรียนที่อัจฉริยะของจังหวัด ระดับ 1-10 แน่นอน และอาจจะเป็นระดับภาคตะวันออก นับแต่เปิดโรงเรียนมามีเพียงคนเดียว และได้รับทุนจากโรงเรียนมัธยมเป็นส่วนใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น: