วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

ประกาศการสอบปลายภาค


เรียนท่านผู้ปกครอง และนักเรียน
1. โรงเรียนได้จัดให้มีการสอบวันที่ 13 กันยายน 2551
รอบเช้า เวลา 9:00-11:30 น. และรอบบ่าย เวลา 13:30-16:00 น.
2. ประกาศผลคะแนน ในวันที่ 13 กันยายน 2551 โดยจะมอบกระดาษคำตอบให้นักเรียนนำกลับบ้าน
3. ประกาศผลทางอินเตอร์เนต วันที่ 20 กันยายน 2551 โดยจะแจ้งชื่อนักเรียน และผลคะแนน

ไม่มีความคิดเห็น: