วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ตารางเรียน ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย สอนโดย อ.กมล
วันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันสงกรานต์ 11-19 เมษา 2552

1. ADMISSION GAT ONET 10.00 - 12.30 น. 3,000 บาท
เตรียมมหาลัย และ โควตา Smart One รวมศัพท์ และ Idioms

2. ม.5 เรียนพื้นฐาน ม.ปลาย ทั้งหมด 13.00 - 15.00 น. 2,000 บาท
เสริมการอ่าน และ คำศัพท์ มากมาย

3. ม.4 เรียนล่วงหน้า 8.30 - 10.00 น. 1,500 บาท
เนื้อหารวมมัธยมต้นไม่ยาก และ เิริ่้มจำคำศัพท์ม.ปลาย ไวยากรณ์ม.ปลาย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น: