วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แจ้งกำหนดตารางเรียนเดือนมีนาคม

สำหรับผู้ปกครองที่ผ่านการส่งนักเรียนไปสอบโรงเรียนสาธิต ม.บูรพา ลำดับตารางสอบต่อไป
โรงเรียนชลหญิงและชลชาย ห้อง TOP STAR และ GIFTED และ 2 ภาษา English Programs EP

ซื้อใบสมัคร 2 - 18 กุมภาพันธ์ 2552 รับสมัคร 14 - 18 กุมภาพันธ์ สอบวันที่ 7 มีนาคม 2552

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสอบตามปกติ ตามโรงเรียนในพื้นที่ สพฐ และ นักเีรียนในพื้นที่และนอกพื้นที่
ซื้อใบสมัคร 20 ก.พ. - 18 มี.ค. 2552 สอบ 21 มีนาคม 2552

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในใบสมัครด้วยตนเอง
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน

ไม่มีความคิดเห็น: