วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ตารางเรียนมีนาคม

หลักสูตรเฉพาะ นักเรียนป.6 และ นักเรียน ม.3 ที่พลาดจากห้อง GIFTED TOP STAR EP
วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2552 เรียนจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 10:00 น. ค่าเรียน 2,500 บาท

เนื้อหาที่สอนได้แก่ คณิต วิทย์ ไทย สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม รวม 4 วิชา ไม่มีอังกฤษ
เพราะ ไม่มีการสอบภาษาอังกฤษ และ การสอนมีแต่การทำโจทย์แนวข้อสอบ

ไม่มีการสอนทฤษฏี ทำโจทย์เสริมประสบการณ์จริง นักเรียนที่ลงทะเบียนและสอบไม่ผ่าน
เป็นเพราะว่า นักเรียนไม่ทำการบ้านที่ได้มอบหมาย ไม่ได้มาตรวจเฉลย รายละเอียดจากครู
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น: