วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ติว ศัพท์ GAT ADMISSION ANALOGY READING O-NET

ประชาสัมพันธ์ รวมคำศัพท์ และ IDIOMS แนว GAT ANALOGY O-NET ประกอบด้วยส่วนที่เป็นการหาคำไม่เข้ากลุ่ม จากนั้นเสริม IDIOMS และ บทสุดท้ายตลุยโจทย์ ANALOGY พร้อมเปิดให้ DOWNLOADS
แบบฝึกหัด ได้ที่ www.kamonenglish.com

ไม่มีความคิดเห็น: